udrzba-domu:bazenova-chemie

Bazénová chemie do vířivky

Informace o údržbě jsem čerpal z toho dokumentu.

Zvolil jsem bezchlorovu chemii na bázi aktivního kyslíku.

Správná hodnota pH je velmi důležitá jednak z hlediska zdravotní nezávadnosti bazénové vody a zároveň ovlivňuje rozpustnost a účinnost použitých přípravků. Před aplikací bezchlorových přípravků proto změřte testerem hodnotu pH vody a pomocí přípravků SPA pH+/pH- upravte na doporučenou hodnotu 6,8 – 7,2.

Hodnoty pH měřte v průběhu koupací sezony pravidelně, nejméně 1× týdně.

Vodu je nezbytně nutné pravidelně dezinfikovat. Obecně platí, že pro dosažení křišťálově čisté a trvale hygienicky nezávadné vody by měla být hodnota pH udržována v rozsahu 6,8 – 7,2 a obsah aktivního kyslíku udržován v rozmezí 8 – 12 mg/l, při teplotách vody nad 28 °C udržujte koncentraci aktivního kyslíku mezi 10-14 mg/l. Pravidelně dávkujte SPA OXI prášek v kombinaci s přípravkem SPA Aktivátor nebo použijte SPA Mini chlorové tablety. Klesne-li obsah aktivního kyslíku pod hodnotu 5 mg/l, je třeba aplikovat další dávku dezinfekčního přípravku. Pokud je vyšší než 15 mg/l, omezte dávkování a vyčkejte, až tato hodnota klesne do výše uvedeného rozmezí. Hodnotu obsahu aktivního kyslíku průběžně, nejméně 2x týdně, kontrolujte testerem na měření koncentrace O2.

Vše potřebné bylo v této sadě.

SPA Odpěňovač je určen pro odstraňování a kontrolu pěnivosti vody při vzniku pěny ve vířivé vaně. Působí jak preventivně proti vzniku pěnivosti, tak i pro okamžité odstranění pěny vzniklé působením algicidních, čistících, biologických a jiných příměsí. Aplikujte jednoduše postřikem na povrch hladiny/pěny. Postup lze při dalším výskytu opakovat. Dávkujte podle potřeby do dosažení účinku. V případě starší vody s vysokou pěnivostí doporučujeme její obměnu

SPA OXI prášek dávkujte do plovoucích dávkovačů, nebo dávkovačů vestavěných do cirkulačního potrubí. Regulaci nastavte tak, aby byla přibližně dodržována hodnota koncentrace aktivního kyslíku. Tekuté přípravky dávkujte přímo do skimmeru (u skořepinových van) nebo rozředěné v nádobě společně s vodou po obvodu vany. Filtrační zařízení spouštějte pravidelně, aby se objem bazénu přefiltroval 2x denně.

Optimální je rozdělit dobu filtrování alespoň na dvě fáze – ráno a večer. Pravidelně proplachujte filtrační vložku od zachycených nečistot.

  • udrzba-domu/bazenova-chemie.txt
  • Poslední úprava: 2023/06/25 23:31
  • autor: Petr Nosek