it:software:squoosh

Squoosh

Ke komprimaci obrázků docela rád využívám https://squoosh.app. Lze ho nainstalovat i jako utility do příkazové řádky.

squoosh-cli -d /cesta/k/slozce --mozjpeg '{quality: 75}' --webp '{quality: 75}' --oxipng '{level: 2}' *
squoosh-cli --mozjpeg '{"quality":75}' IMG_2021111* -d out

Tento příkaz použije Squoosh CLI k zkomprimování všech souborů v aktuální složce a uloží je do složky, kterou určíte pomocí přepínače -d. Používá tři různé algoritmy pro komprimaci: MozJPEG pro JPEG soubory, WebP pro WebP soubory a OxiPNG pro PNG soubory. Každý algoritmus je nastaven na kvalitu 75, což můžete upravit podle potřeby. Přepínač * na konci příkazu říká Squoosh CLI, aby zpracoval všechny soubory ve složce.

zdroje:

A protože Squoosh odstraní všechna metadata, tak používám nástroj exiftool na překopírování metada ze zdrojových obrázků do již zkomprimovaných ve složce out. Názvy souborů musí být stejné.

exiftool -TagsFromFile %f.jpg "-all:all>all:all" out/
  • it/software/squoosh.txt
  • Poslední úprava: 2023/05/06 23:16
  • autor: Petr Nosek