it:software:node-js

Node.js

Potřebuji mí na počítači víc nainstalovaných verzí node.js a případně mezi nimi přepínat. Tento postup je použitelný pro non-root uživatele. K tomu slouží nástroj nvm.

Nejlepší bude jít na stránku nvm a podívat se na aktuální odkaz, který pak doplnit do příkazu níže:

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.5/install.sh | bash

V dalším kroku otevřít nový terminál, aby se změny projevily.

nvm install <verze>

Například:

nvm install 18

Přepnutí na jinou verzi Node.js:

nvm use <verze>
nvm run node --version

Pro přehled všech nainstalovaných verzí, použijte:

nvm ls
nvm uninstall <verze>
nvm ls-remote
  • it/software/node-js.txt
  • Poslední úprava: 2023/10/09 21:18
  • autor: Petr Nosek