it:software:git

GIT

Na správu kódu v projektech používám GIT. Při používání jsme se setkal s následujícími potřebami:

Nejprve vstoupím do složky, ze které chci vytvořit repozitář a její obsah verzovat a zálohovat. Pak spustím inicializaci, přidám všechny soubory a vytvořím první revizi.

git init
git submodule add https://github.com/mvillion/iiyama_x4071.git
git add *
git commit -a -m "Create repository."
git submodule add https://github.com/mvillion/iiyama_x4071.git
git add *
git commit -a -m "Updated repository."

Nejprve vytvořím na serveru prostor, kam bude můj repozitář zálohován. Bez tohoto kroku to nepůjde.

git init --bare Langino.git

Poté na svém počítači (ne na serveru) nastavím, kam se má git repozitář skrz SSH zálohovat.

git remote add slovni-nazev-serveru ssh://uzivatel@192.168.1.1:22/mnt/projects/Langino.git

A pro synchornizaci se serverem už jenom stačí zadávat tento příkaz. Cesta k serveru byla už nastavena v předchozím příkaze.

git push slovni-nazev-serveru master

Pro vypsání všech vzdálených cest.

git remote -v
git remote

Pro změnu již uložené SSH url:

git remote set-url slovni-nazev-serveru ssh://uzivatel@192.168.1.1:22/mnt/projects/Langino.git

Toto vrátí soubory do posledního commitnutého stavu repozitáře. Všechny nové modifikace, které byly provedeny a nebyly commitnuty budou ztraceny. Ovšem zůstanou soubory a složky, které byly oproti původnímu commitnutí přidány.

git reset --hard HEAD

Smazání nově přidaných souborů a složek, které jsou untracked - tedy nejsou commitnuté udělá tento příkaz:

git clean -f -d 

zdroj:

  • it/software/git.txt
  • Poslední úprava: 2022/12/22 22:20
  • autor: Petr Nosek