Bash - základy pro jednoduché skripty

Syntaxe:

while [ condition ]; do commands; done

Příklad:

while true; do python majordomus.py >> test.txt; sleep 1; done
while : ; do /sbin/hdparm -C /dev/sda; sleep 1; done

Příklad na více řádků:

#!/bin/bash
x=1
while [ $x -le 5 ]
do
  echo "Welcome $x times"
  x=$(( $x + 1 ))
done

To samé přepsané na jeden řádek:

x=1; while  [ $x -le 5 ]; do echo "Welcome $x times" $(( x++ )); done

zdroj: https://www.cyberciti.biz/faq/bash-while-loop/

Další alternativou ke smyčce je příkaz watch:

watch -n 1 hdparm -C /dev/sda
  • it/software/bash.txt
  • Poslední úprava: 2022/12/08 15:05
  • autor: Petr Nosek