it:server:ssh

SSH

Skrz tento příkaz vytvořím SSH tunel na připojovaný server. Pokud tedy ve svém prohlížeči zadám adresu: localhost:1999 je to jako bych to provedl na koncovém počítači, na kterém jsem připojený skrze ssh. Místo tedy dat ze svého počítače čerpám data ze služby ze vzdáleného počítače.

ssh -L 19999:localhost:19999 uzivate@server

Je to užitečné zejména, kdy se chci dostat ke službám, které běží na localhost daného počítače. Protože je SSH šifrováno, tak nevadí, že služby běží skrze nešifrovaný HTTP.

První varianta uzamčení přihlašování je na úrovni terminálu. Příkaz

passwd uzivatel -l

v Linuxu zamkne účet uživatele „uzivatel“ tak, že se nebude moct přihlásit.

-l znamená „lock“ tedy zamknout. Zamknutí účtu se provádí tak, že se heslo uživatele nastaví na speciální hodnotu, která se nedá zadat.

Tento příkaz mění heslo uživatele na speciální hodnotu, která se nedá zadat, což znemožní přihlášení k účtu. Uživatel bude stále existovat v systému, ale nebude se moci přihlásit.

Takto uzamčený uživatel se ale může ještě přihlásit přes SSH, pokud má nataveno přihlašování pomocí klíče. Pomocí hesla a jména se nepřihlásí.

Další variantou je zabránit přihlašování jménem a heslem pouze přes SSH. To lze udělat editací souboru /etc/ssh/sshd_config:

Match User jmeno_uzivatele
PasswordAuthentication no

Poté je nutné restartovat SSH server.

  • it/server/ssh.txt
  • Poslední úprava: 2023/01/15 20:36
  • autor: Petr Nosek