it:server:rsync

Rsync

rsync -aHAXxv --numeric-ids -e "ssh -p333 -T -c aes128-gcm@openssh.com -o Compression=no -x" --exclude=lost+found --progress "secretuser@192.168.0.1:/src/data" /home/destination/backup

Vysvětlení parametrů rsync:

-v -verbose
-e "ssh options" - specifikuje ssh připojení jako vzdálený shell
-a archive mode - zachovává oprávnění
-r -rekurze do adresářů
--delete odstraní z cílového adresáře data, která neexistují ve zdrojové cestě

Další parametr k použití je:

--ignore-existing

Pokud bude v cílovém adresáři již existující soubor se stejným názvem, bude ho ignorovat a přeskočí. Pokud chci ale vynutit synchronizaci v případě, že soubor ve zdrojovém adresáři je novější, tak lze použít parametr:

--update

Parametr zařídí, že budou přepsány soubory pouze v případě, že zdrojový soubor je novější než cílový.

zdroje:

Tady příklad modelové situace. Data mám na SD kartě Raspberry Pi. Chci, aby se každý den synchronizovala data na pevný disk, který mám také připojený k Raspberry Pi. Také chci, aby se v cílovém adresáři smazaly soubory, které jsem odstranil v zdrojovém adresáři. Jendoduše - synchronizace 1:1.

To mi zajistí tento skript:

#!/bin/bash
 
SRC='/mnt/source-data/'
DST='/mnt/destination-data/'
 
 
 
RSYNC=$(command -v rsync)
 
if [ ! -e $SRC ]; then
    echo "Error: Source path does not exists."
    exit 1
fi
 
 
if [ ! -e $DST ]; then
    echo "Error: Destination path does not exists."
    exit 1
fi
 
$RSYNC -aHAXx --numeric-ids --progress --delete $SRC $DST
 • it/server/rsync.txt
 • Poslední úprava: 2023/01/15 18:35
 • autor: Petr Nosek