it:server:openvpn

OpenVPN

Pro servisní účely jsem potřeboval rychle rozběhnout OpenVPN. Nejprve jsem se docela trápil s nastavením konfiguračních souborů a certifikátů. Nicméně pak jsem objevil skript, který většinu věcí udělá za mě.

Projekt se skriptem se jmenuje openvpn-install.

Stažení je jednoduché:

curl -O https://raw.githubusercontent.com/angristan/openvpn-install/master/openvpn-install.sh
chmod +x openvpn-install.sh

A pak už jenom spustit:

./openvpn-install.sh

Zbytkem provede jednoduchý průvodce. Pokud chci vytvářet další uživatele a jejich certifikáty po instalaci, stačí skript spustit znovu a v nabídce se objeví možnost Add a client. Úplně stejně budu postupovat, pokud budu chtít vypnout nějakého klienta.

Skript mi vytvořil soubor /etc/iptables/add-openvpn-rules.sh, ve kterém bylo nachystáno routování do vnitřní sítě. Nemusel jsem se tedy trápit s tím, že když se připojím do VPN sítě, tak se nedostanu do vnitřní sítě.

Tady je obsah souboru:

#!/bin/sh                              
iptables -t nat -I POSTROUTING 1 -s 10.8.0.0/24 -o wan -j MASQUERADE
iptables -I INPUT 1 -i tun0 -j ACCEPT                
iptables -I FORWARD 1 -i wan -o tun0 -j ACCEPT           
iptables -I FORWARD 1 -i tun0 -o wan -j ACCEPT           
iptables -I INPUT 1 -i wan -p udp --dport 1194 -j ACCEPT      

Dále pak vytvoří soubor /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iptables-openvpn.service, který nastavuje v systemd spouštění skriptu s iptables:

[Unit]
Description=iptables rules for OpenVPN
Before=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/etc/iptables/add-openvpn-rules.sh
ExecStop=/etc/iptables/rm-openvpn-rules.sh
RemainAfterExit=yes

[Install]
WantedBy=multi-user.target

A jako další vytvoří soubor pro spouštění vpnserveru /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/openvpn@server.service.

Dále mi ve složce /etc/openvpn vytvořil konfigurační soubor server.conf.

Pokud chci zařídit, aby po připojení k VPN nešel internet přes VPN server, tak je potřeba v konfiguračním souboru serveru zakomentovat tento řádek:

#push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"

Dále je možné mít klidně více instancí OpenVPN serveru. Stačí zkopírovat konfigurační soubor server.conf a vytvořit například server2.conf. V souboru editovat vše potřebné a poté spustit další instanci serveru:

openvpn --config server2.conf
 • it/server/openvpn.txt
 • Poslední úprava: 2024/06/02 00:14
 • autor: Petr Nosek