it:server:monitoring:munin

Munin

apt-get install apache2 libcgi-fast-perl libapache2-mod-fcgid
a2enmod fcgid
apt-get install munin munin-node munin-plugins-extra
munin-node-configure --suggest
 
apt-get install  libwww-perl liblwp-useragent-determined-perl
apt-get install libcache-{perl,cache-perl}

Pro případ, že bych chtěl monitorovat mysql/maria databázi, tak tyto další knihovny.

apt-get install libdbd-mariadb-perl libdbd-mysql-perl

Dále editovat soubor /etc/munin/munin.conf:

dbdir   /var/lib/munin
htmldir /var/cache/munin/www
logdir /var/log/munin
rundir  /var/run/munin


tmpldir /etc/munin/templates


# a simple host tree
[localhost.localdomain]
   address 127.0.0.1

Konfigurace pro web server by měla být zde: /etc/apache2/conf-available/munin.conf. Jedná se o symlink na soubor /etc/munin/apache24.conf. Oproti dřívějším návodům jsem nemusel v tomto souboru nic nastavovat. Pak jsem si všimnul, že grafy lze zobrazit pouze z localhostu. Jsou 2 možnosti. U serveru bych volil při připojení skrze SSH forwardování libovolného portu na localhost a tím pádem by byl vytvořený bezpečný šifrovaný tunel a to jenom ve chvíli, kdy bych byl připojený přes SSH.

Ovšem v lokální síti či v rámci testování si mohu dovolit přístup k serveru pro všechna zařízení.To učiním editací souboru /etc/apache2/conf-available/munin.conf a na řádky, kde je napsáno Require local přepíšu na Require all granted.

a2enconf munin
systemctl restart apache2
systemctl restart munin-node
su - munin --shell=/bin/bash /usr/bin/munin-cron

Pokud se mi všechno podařilo, tak najdu grafy na adrese: http://ipadresa/munin. Ještě upozornění - po instalaci je důležité počkat třeba 15 minut, aby na grafech bylo něco vidět. Protože node sbírá data každých 5 minut a po prvních 5 minutách bude v grafu v čase sotva vidět jedna tečka. Může to být pak matoucí a tvářit se, že nefunguje sběr.

zdroje:

Další pluginy pro munin jsou v /usr/share/munin/plugins. Pro aktivaci vytvořím symlinky do /etc/munin/plugins. Po přidání pluginů je potřšeba spustit příkazy:

systemctl restart munin-node

Munin mi krásně pomohl odhalit problém s SD kartou. U jednoho mikropočítače byl systém neskutečně pomalý. Protože jsem měl nasazený munin, šel jsem se podívat do grafu, co vytěžuje procesor. Procesor neskutečně vytěžovaly operace iowait (fialová barva). Čím menší fialová barva, tím lépe. A tady je vidět graf, kdy jsem měl starou SD kartu, pak jsem vypnul mikropočítač a dal novou SD kartu.

  • it/server/monitoring/munin.txt
  • Poslední úprava: 2022/11/20 10:17
  • autor: Petr Nosek