it:server:monitoring:grafana

Grafana

Grafanu mám nainstalovanou pomocí dockeru a v Apache konfiguraci jsem nastavil reverzní proxy včetně řešení problému s websockety. V rámci nastavení může pomoct konfigurace Grafany s InfluxDB.

 grafana:                               
  container_name: grafana                      
  image: grafana/grafana                       
  restart: unless-stopped                      
  user: "0"                             
  ports:                               
   - "127.0.0.1:3000:3000"                     
  environment:                            
  - TZ=Etc/UTC                            
  - GF_PATHS_DATA=/var/lib/grafana                  
  - GF_PATHS_LOGS=/var/log/grafana                  
  - GF_SERVER_DOMAIN=mojedomena.live                   
  - GF_SERVER_ROOT_URL=%(protocol)s://%(domain)s/grafana/      
  volumes:                              
  - ./volumes/grafana/data:/var/lib/grafana             
  - ./volumes/grafana/log:/var/log/grafana              
  healthcheck:                            
   test: ["CMD", "wget", "-O", "/dev/null", "http://localhost:3000"]
   interval: 30s                          
   timeout: 10s                           
   retries: 3                            
   start_period: 30s

V kódu jsou důležité tyto řádky, které jsou příprava pro reverzní proxy:

- GF_SERVER_DOMAIN=mojedomena.live
- GF_SERVER_ROOT_URL=%(protocol)s://%(domain)s/grafana/

Pro povolení anonymního přihlášení pro čtení a možnosti vkládání grafu z grafany pro čtení do jiných systémů (například UI NodeRED) je potřeba ještě přidat do environment následující řádky:

- GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true
- GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true

Když jsem v Grafaně změnil organizaci, musel jsem provést úpravu i v docker-compose.yml, aby anonymní uživatel mohl zobrazit data organizace. Bez úpravy vyžaduje grafana přihlášení.

- GF_AUTH_ANONYMOUS_ORG_NAME=Doma
- GF_AUTH_ANONYMOUS_ORG_ROLE=Viewer
 ProxyPreserveHost On 
 RequestHeader set "X-Forwarded-Proto" expr=%{REQUEST_SCHEME}
 RequestHeader set "X-Forwarded-Host" expr=%{HTTP_HOST} 
 ProxyPass /grafana/ http://localhost:3000/ 
 ProxyPassReverse /grafana/ http://localhost:3000/ 

 # Povolení proxy pro WebSockets 
 RewriteEngine On 
 RewriteCond %{HTTP:Upgrade} =websocket [NC] 
 RewriteCond %{HTTP:Connection} upgrade [NC] 
 RewriteRule /grafana/(.*) "ws://localhost:3000/$1" [P,L] 

 # Povolení proxy pro HTTPS WebSockets 
 RewriteCond %{HTTP:Upgrade} =websocket [NC] 
 RewriteCond %{HTTP:Connection} upgrade [NC] 
 RewriteRule /grafana/(.*) "wss://localhost:3000/$1" [P,L]
 • it/server/monitoring/grafana.txt
 • Poslední úprava: 2023/04/15 15:40
 • autor: Petr Nosek