it:server:audit-monitoring

Audit - monitoring serveru

ss -o state established "( dport = :ssh or sport = :ssh )"
 
ss -o state established "( dport = :3333 or sport = :3333 )"
 
systemctl list-unit-files --type=service --state=enabled
 
dpkg --list

zdroje:

nmap -sn -P 192.168.100.0/24
arp-scan -l -I eth0

zdroje:

Zachycení icmpv6:

tcpdump -i br0 "icmp6 && ip6[40] == 128"

Následně je pak možné použít wireshark na pohodlnější filtrování obsahu.

tcpdump -n -i br0 -w dump.pcap

V tomto článku je soupis několika užitečných nástrojů na měření propustnosti sítě. Část z nich jsem už otestoval.

Měření síly signálu Wi-Fi sítě.

Měření propustnosti sítě v reálném čase.

Zobrazuje síťová spojení a seřadí je podle toho, jak moc čerpají data na síti. Tady je vidět výpis, když jsem z Youtube spustil 4k video.

  • it/server/audit-monitoring.txt
  • Poslední úprava: 2022/12/17 23:53
  • autor: Petr Nosek