it:marketing:google-ads

Google Ads

Importování offline konverzí je popsáno v této dokumentaci:

* Import konverzí - v článku je i odkaz na templaty toho, jak mají vypadat data * Nastavení importů offline konverzí

Dále počítat s tím, že to lze do 90 dnů od zatrackování. Konverze starší 90 dnů nelze už naimportovat a zpracovat.

V článku Tajemství skóre kvality Google Ads je srozumitelně vysvětleno skóre kvality reklamy, proč je důležité dbát na kvalitu reklamy (hledaných slov) a že to má pak pozitivní dopad na cenu za klik.

Abych zjistil, jak na tom jsou reklamy, tak je dobré si zobrazit klíčová slova a k tomu přidat sloupce:

  • dojem ze vstupní stránky
  • očekávané CTR
  • relevance reklamy
  • skóre kvality

Přiřadil jsem si k pojmům barvy, abych měl lepší představu o reklamách. Tady uvádím screen, jak to může vypadat.

Bannerová kampaň, která má tyto požadavky na obrázky:

  • bannery v poměrech 1:1 a 1,91:1 a nově 9:16
  • mohou obsahovat výzvu k akci
  • mohou obsahovat text

Dále 5 nadpisů o maximální délce 30 znaků:

Dále 5 popisů o maximální délce 90 znaků:

Kromě toho k sobě kampaň umožňuje nahrát Youtube video o libovolné délce. Takže pokud není potřeba vyloženě kampaň na Youtube videa, lze použít tuto obsahovou.

Pro kampaň je potřeba 1 hlavní nadpis o maximální délce 40 znaků a 1 hlavní popis o maximální délce 90 znaků:

Hlavním benefitem této kampaně jsou pak tzv. karty - tedy něco jako prezentační slidy, které mohou „vyprávět příběh“. Mimimum jsou 3 karty, maximum 10 karet. Ideální je 8-10 karet, aby měla kampaň z čeho vybírat. Zobrazuje je totiž náhodně a upřednostňuje ty, co lépe fungují.

Každá karta pak musí obsahovat obrázek ve 3 rozměrech: 4:5, 1:1, 1,91:1. Obrázek nesmí obsahovat žádné prvky, které by mohly vypadat jako klikatelné tlačítko nebo šipku s výzvou k akci.

Dále ke každé kartě přísluší nadpis o maximální délce 40 znaků. Tady příklad vkládání jedné karty:

  • it/marketing/google-ads.txt
  • Poslední úprava: 2024/01/21 23:26
  • autor: Petr Nosek