it:iot:esp8266:vyroba-wifi-teplomeru

Výroba Wi-Fi teploměru s ESP8266

Wi-Fi teploměr jsem skládal z těchto součástek:

Pro programování jsem na destičku esp8266 nahrál Micropython. Cílem je, aby se destička připojovala k Mosquitto a posílala tak zprávy skrze MQTT protokol.

Warning

Edit 2.1.2024: Nakonec jsem Micropython opustil, protože se mi nepodařilo dosáhnout stabilního obnovování připojení při výpadku Wi-Fi či MQTT. Původní příspěvek ponechávám, nicméně na závěr připojím kód v C++ pro vyčítání dat ze senzoru a automatickou obnovu spojení v případě výpadku.

Jako výborný zdroj posloužil článek ESP32 MQTT – Publish and Subscribe with Arduino IDE senzor BME280. Nicméně v článku nepoužívají Python - kód jsem čerpat tedy odjinud.

Později jsem objevil tento článek MicroPython: BME280 with ESP32 and ESP8266 (Pressure, Temperature, Humidity) ze kterého jsem čerpal jak zapojení senzoru, tak kód Pythonu pro senzor.

Micropython počítá se 2 soubory:

 • boot.py
 • main.py

Snažil jsem se pochopit na co který použít. Pochopil jsem, že nejprve se po startu načte boot.py a potom teprve main.py. V rámci best practises je doporučeno používat oba, ale vzápětí jsem se dočetl, že když se rozhodnu použít jenom main.py a do něj nahrát veškerý svůj kód, tak je to také ok.

Zatím jsem to tedy udělal tak, že nastavení a připojení Wi-Fi jsem nahrál do boot.py a čtení dat z čidla a obsluha MQTT je zase main.py.

Nyní tedy kód boot.py pro připojení k Wi-Fi:

# This file is executed on every boot (including wake-boot from deepsleep)
#import esp
#esp.osdebug(None)
import uos, machine
#uos.dupterm(None, 1) # disable REPL on UART(0)
import gc
#import webrepl
#webrepl.start()
gc.collect()
 
 
SSID = 'Wi-fi'
PASS = 'super_secret_password'
 
def connect():
  import network
  sta_if = network.WLAN(network.STA_IF)
  if not sta_if.isconnected():
    sta_if.active(True)
    sta_if.connect(SSID, PASS)
    while not sta_if.isconnected():
      pass # wait till connection
  print('network config:', sta_if.ifconfig())
 
connect()

První co mě napadlo je, jak ošetřit to, že se Wi-Fi odpojí - třeba spadne síť. Jak vyřešit opětovný reconnect. Dobrá zpráva je, že není potřeba dělat nic a současný kód stačí. Testoval jsem kód tak, že jsem vypínal a zapínal Wi-Fi na mém routeru a vždycky, když jsem Wi-Fi zapnul, tak se připojilo i zařízení ESP8266 aniž bych musel cokoli dělat. Což mě docela mile překvapilo.

Narazil jsem na zajímavý problém v kódu. Zdá se, že ESP8266 si po úspěšném připojení k Wi-Fi ukládá SSID sítě a heslo do paměti. Protože v rámci testování jsem vytvořil jinou síť, změnil jsem v kódu údaje a ESP8266 se ne a ne připojit k nové síti. Byl jsem v situaci, kdy obě sítě běžely a ESP8266 se připojovalo pořád k původní, i když v kódu po ní nic nezůstalo. A nepomohl mi ani reset zařízení či odpojení od napájení.

Nakonec jsem to vyřešil v kódu tak, že jsem na první spuštění upravil funkci connect() takto:

def connect():
  import network
  sta_if = network.WLAN(network.STA_IF)
  sta_if.connect(SSID, PASS)
  if not sta_if.isconnected():
    sta_if.active(True)
    sta_if.connect(SSID, PASS)
    while not sta_if.isconnected():
      pass # wait till connection
  print('network config:', sta_if.ifconfig())

Jakmile jsme se připojil k nové Wi-Fi, tak jsem kód vrátil do původního stavu. Nechtělo se mi hlouběji zkoumat, jak to vlastně funguje a hledat elegantnější řešení, protože pro můj účel mi to stačilo.

Pro senzor BME280 je potřeba knihovna, která bude umět se senzorem pracovat. Knihovna musí být pro Python a našel jsem ji v tomto zdroji MicroPython: BME280 with ESP32 and ESP8266 (Pressure, Temperature, Humidity). Stačí ji nakopírovat do ESP8266 a uložit jako soubor BME280.py.

from machine import I2C
import time
 
# BME280 default address.
BME280_I2CADDR = 0x76
 
# Operating Modes
BME280_OSAMPLE_1 = 1
BME280_OSAMPLE_2 = 2
BME280_OSAMPLE_4 = 3
BME280_OSAMPLE_8 = 4
BME280_OSAMPLE_16 = 5
 
# BME280 Registers
 
BME280_REGISTER_DIG_T1 = 0x88 # Trimming parameter registers
BME280_REGISTER_DIG_T2 = 0x8A
BME280_REGISTER_DIG_T3 = 0x8C
 
BME280_REGISTER_DIG_P1 = 0x8E
BME280_REGISTER_DIG_P2 = 0x90
BME280_REGISTER_DIG_P3 = 0x92
BME280_REGISTER_DIG_P4 = 0x94
BME280_REGISTER_DIG_P5 = 0x96
BME280_REGISTER_DIG_P6 = 0x98
BME280_REGISTER_DIG_P7 = 0x9A
BME280_REGISTER_DIG_P8 = 0x9C
BME280_REGISTER_DIG_P9 = 0x9E
 
BME280_REGISTER_DIG_H1 = 0xA1
BME280_REGISTER_DIG_H2 = 0xE1
BME280_REGISTER_DIG_H3 = 0xE3
BME280_REGISTER_DIG_H4 = 0xE4
BME280_REGISTER_DIG_H5 = 0xE5
BME280_REGISTER_DIG_H6 = 0xE6
BME280_REGISTER_DIG_H7 = 0xE7
 
BME280_REGISTER_CHIPID = 0xD0
BME280_REGISTER_VERSION = 0xD1
BME280_REGISTER_SOFTRESET = 0xE0
 
BME280_REGISTER_CONTROL_HUM = 0xF2
BME280_REGISTER_CONTROL = 0xF4
BME280_REGISTER_CONFIG = 0xF5
BME280_REGISTER_PRESSURE_DATA = 0xF7
BME280_REGISTER_TEMP_DATA = 0xFA
BME280_REGISTER_HUMIDITY_DATA = 0xFD
 
 
class Device:
 """Class for communicating with an I2C device.
 
 Allows reading and writing 8-bit, 16-bit, and byte array values to
 registers on the device."""
 
 def __init__(self, address, i2c):
  """Create an instance of the I2C device at the specified address using
  the specified I2C interface object."""
  self._address = address
  self._i2c = i2c
 
 def writeRaw8(self, value):
  """Write an 8-bit value on the bus (without register)."""
  value = value & 0xFF
  self._i2c.writeto(self._address, value)
 
 def write8(self, register, value):
  """Write an 8-bit value to the specified register."""
  b=bytearray(1)
  b[0]=value & 0xFF
  self._i2c.writeto_mem(self._address, register, b)
 
 def write16(self, register, value):
  """Write a 16-bit value to the specified register."""
  value = value & 0xFFFF
  b=bytearray(2)
  b[0]= value & 0xFF
  b[1]= (value>>8) & 0xFF
  self.i2c.writeto_mem(self._address, register, value)
 
 def readRaw8(self):
  """Read an 8-bit value on the bus (without register)."""
  return int.from_bytes(self._i2c.readfrom(self._address, 1),'little') & 0xFF
 
 def readU8(self, register):
  """Read an unsigned byte from the specified register."""
  return int.from_bytes(
    self._i2c.readfrom_mem(self._address, register, 1),'little') & 0xFF
 
 def readS8(self, register):
  """Read a signed byte from the specified register."""
  result = self.readU8(register)
  if result > 127:
   result -= 256
  return result
 
 def readU16(self, register, little_endian=True):
  """Read an unsigned 16-bit value from the specified register, with the
  specified endianness (default little endian, or least significant byte
  first)."""
  result = int.from_bytes(
    self._i2c.readfrom_mem(self._address, register, 2),'little') & 0xFFFF
  if not little_endian:
   result = ((result << 8) & 0xFF00) + (result >> 8)
  return result
 
 def readS16(self, register, little_endian=True):
  """Read a signed 16-bit value from the specified register, with the
  specified endianness (default little endian, or least significant byte
  first)."""
  result = self.readU16(register, little_endian)
  if result > 32767:
   result -= 65536
  return result
 
 def readU16LE(self, register):
  """Read an unsigned 16-bit value from the specified register, in little
  endian byte order."""
  return self.readU16(register, little_endian=True)
 
 def readU16BE(self, register):
  """Read an unsigned 16-bit value from the specified register, in big
  endian byte order."""
  return self.readU16(register, little_endian=False)
 
 def readS16LE(self, register):
  """Read a signed 16-bit value from the specified register, in little
  endian byte order."""
  return self.readS16(register, little_endian=True)
 
 def readS16BE(self, register):
  """Read a signed 16-bit value from the specified register, in big
  endian byte order."""
  return self.readS16(register, little_endian=False)
 
 
class BME280:
 def __init__(self, mode=BME280_OSAMPLE_1, address=BME280_I2CADDR, i2c=None,
        **kwargs):
  # Check that mode is valid.
  if mode not in [BME280_OSAMPLE_1, BME280_OSAMPLE_2, BME280_OSAMPLE_4,
          BME280_OSAMPLE_8, BME280_OSAMPLE_16]:
    raise ValueError(
      'Unexpected mode value {0}. Set mode to one of '
      'BME280_ULTRALOWPOWER, BME280_STANDARD, BME280_HIGHRES, or '
      'BME280_ULTRAHIGHRES'.format(mode))
  self._mode = mode
  # Create I2C device.
  if i2c is None:
   raise ValueError('An I2C object is required.')
  self._device = Device(address, i2c)
  # Load calibration values.
  self._load_calibration()
  self._device.write8(BME280_REGISTER_CONTROL, 0x3F)
  self.t_fine = 0
 
 def _load_calibration(self):
 
  self.dig_T1 = self._device.readU16LE(BME280_REGISTER_DIG_T1)
  self.dig_T2 = self._device.readS16LE(BME280_REGISTER_DIG_T2)
  self.dig_T3 = self._device.readS16LE(BME280_REGISTER_DIG_T3)
 
  self.dig_P1 = self._device.readU16LE(BME280_REGISTER_DIG_P1)
  self.dig_P2 = self._device.readS16LE(BME280_REGISTER_DIG_P2)
  self.dig_P3 = self._device.readS16LE(BME280_REGISTER_DIG_P3)
  self.dig_P4 = self._device.readS16LE(BME280_REGISTER_DIG_P4)
  self.dig_P5 = self._device.readS16LE(BME280_REGISTER_DIG_P5)
  self.dig_P6 = self._device.readS16LE(BME280_REGISTER_DIG_P6)
  self.dig_P7 = self._device.readS16LE(BME280_REGISTER_DIG_P7)
  self.dig_P8 = self._device.readS16LE(BME280_REGISTER_DIG_P8)
  self.dig_P9 = self._device.readS16LE(BME280_REGISTER_DIG_P9)
 
  self.dig_H1 = self._device.readU8(BME280_REGISTER_DIG_H1)
  self.dig_H2 = self._device.readS16LE(BME280_REGISTER_DIG_H2)
  self.dig_H3 = self._device.readU8(BME280_REGISTER_DIG_H3)
  self.dig_H6 = self._device.readS8(BME280_REGISTER_DIG_H7)
 
  h4 = self._device.readS8(BME280_REGISTER_DIG_H4)
  h4 = (h4 << 24) >> 20
  self.dig_H4 = h4 | (self._device.readU8(BME280_REGISTER_DIG_H5) & 0x0F)
 
  h5 = self._device.readS8(BME280_REGISTER_DIG_H6)
  h5 = (h5 << 24) >> 20
  self.dig_H5 = h5 | (
    self._device.readU8(BME280_REGISTER_DIG_H5) >> 4 & 0x0F)
 
 def read_raw_temp(self):
  """Reads the raw (uncompensated) temperature from the sensor."""
  meas = self._mode
  self._device.write8(BME280_REGISTER_CONTROL_HUM, meas)
  meas = self._mode << 5 | self._mode << 2 | 1
  self._device.write8(BME280_REGISTER_CONTROL, meas)
  sleep_time = 1250 + 2300 * (1 << self._mode)
 
  sleep_time = sleep_time + 2300 * (1 << self._mode) + 575
  sleep_time = sleep_time + 2300 * (1 << self._mode) + 575
  time.sleep_us(sleep_time) # Wait the required time
  msb = self._device.readU8(BME280_REGISTER_TEMP_DATA)
  lsb = self._device.readU8(BME280_REGISTER_TEMP_DATA + 1)
  xlsb = self._device.readU8(BME280_REGISTER_TEMP_DATA + 2)
  raw = ((msb << 16) | (lsb << 8) | xlsb) >> 4
  return raw
 
 def read_raw_pressure(self):
  """Reads the raw (uncompensated) pressure level from the sensor."""
  """Assumes that the temperature has already been read """
  """i.e. that enough delay has been provided"""
  msb = self._device.readU8(BME280_REGISTER_PRESSURE_DATA)
  lsb = self._device.readU8(BME280_REGISTER_PRESSURE_DATA + 1)
  xlsb = self._device.readU8(BME280_REGISTER_PRESSURE_DATA + 2)
  raw = ((msb << 16) | (lsb << 8) | xlsb) >> 4
  return raw
 
 def read_raw_humidity(self):
  """Assumes that the temperature has already been read """
  """i.e. that enough delay has been provided"""
  msb = self._device.readU8(BME280_REGISTER_HUMIDITY_DATA)
  lsb = self._device.readU8(BME280_REGISTER_HUMIDITY_DATA + 1)
  raw = (msb << 8) | lsb
  return raw
 
 def read_temperature(self):
  """Get the compensated temperature in 0.01 of a degree celsius."""
  adc = self.read_raw_temp()
  var1 = ((adc >> 3) - (self.dig_T1 << 1)) * (self.dig_T2 >> 11)
  var2 = ((
    (((adc >> 4) - self.dig_T1) * ((adc >> 4) - self.dig_T1)) >> 12) *
    self.dig_T3) >> 14
  self.t_fine = var1 + var2
  return (self.t_fine * 5 + 128) >> 8
 
 def read_pressure(self):
  """Gets the compensated pressure in Pascals."""
  adc = self.read_raw_pressure()
  var1 = self.t_fine - 128000
  var2 = var1 * var1 * self.dig_P6
  var2 = var2 + ((var1 * self.dig_P5) << 17)
  var2 = var2 + (self.dig_P4 << 35)
  var1 = (((var1 * var1 * self.dig_P3) >> 8) +
      ((var1 * self.dig_P2) >> 12))
  var1 = (((1 << 47) + var1) * self.dig_P1) >> 33
  if var1 == 0:
   return 0
  p = 1048576 - adc
  p = (((p << 31) - var2) * 3125) // var1
  var1 = (self.dig_P9 * (p >> 13) * (p >> 13)) >> 25
  var2 = (self.dig_P8 * p) >> 19
  return ((p + var1 + var2) >> 8) + (self.dig_P7 << 4)
 
 def read_humidity(self):
  adc = self.read_raw_humidity()
  # print 'Raw humidity = {0:d}'.format (adc)
  h = self.t_fine - 76800
  h = (((((adc << 14) - (self.dig_H4 << 20) - (self.dig_H5 * h)) +
     16384) >> 15) * (((((((h * self.dig_H6) >> 10) * (((h *
             self.dig_H3) >> 11) + 32768)) >> 10) + 2097152) *
             self.dig_H2 + 8192) >> 14))
  h = h - (((((h >> 15) * (h >> 15)) >> 7) * self.dig_H1) >> 4)
  h = 0 if h < 0 else h
  h = 419430400 if h > 419430400 else h
  return h >> 12
 
 @property
 def temperature(self):
  "Return the temperature in degrees."
  t = self.read_temperature()
  ti = t // 100
  td = t - ti * 100
  return "{}.{:02d}C".format(ti, td)
 
 @property
 def pressure(self):
  "Return the temperature in hPa."
  p = self.read_pressure() // 256
  pi = p // 100
  pd = p - pi * 100
  return "{}.{:02d}hPa".format(pi, pd)
 
 @property
 def humidity(self):
  "Return the humidity in percent."
  h = self.read_humidity()
  hi = h // 1024
  hd = h * 100 // 1024 - hi * 100
  return "{}.{:02d}%".format(hi, hd)

S knihovnou je pak jednoduché vyčítat hodnoty ze senzoru:

# Complete project details at https://RandomNerdTutorials.com
 
from machine import Pin, I2C
from time import sleep
import BME280
 
# ESP32 - Pin assignment
i2c = I2C(scl=Pin(22), sda=Pin(21), freq=10000)
# ESP8266 - Pin assignment
#i2c = I2C(scl=Pin(5), sda=Pin(4), freq=10000)
 
while True:
 bme = BME280.BME280(i2c=i2c)
 temp = bme.temperature
 hum = bme.humidity
 pres = bme.pressure
 # uncomment for temperature in Fahrenheit
 #temp = (bme.read_temperature()/100) * (9/5) + 32
 #temp = str(round(temp, 2)) + 'F'
 print('Temperature: ', temp)
 print('Humidity: ', hum)
 print('Pressure: ', pres)
 
 sleep(5)

Nejprve jsem si nainstaloval MQTT server Mosquitto a napsal jednoduchý kód v MicroPythonu pro komunikaci, dle článku Secrets of MicroPython: MQTT on ESP32.

Wi-fi a její automatické připojení je sice vyřešeno, ale jiná věc je, že může sehlat spojení s MQTT serverem. Prostě a jednoduše MQTT server třeba spadne a zařízení nemůže naslouchat nebo posílat data.

V článku MicroPython – Getting Started with MQTT on ESP32/ESP8266 jsem se inspiroval, jak toto ošetřit. Řešení není až tak uspokojivé, jak jsem si představoval, protože ve chvíli, kdy se připojení rozpadne a dojde na MQTT k chybě, restartuje se celé zařízení ESP8266. Moje představa byla, že se zařízení bude zkoušet obnovit jenom MQTT připojení.

Protože se mi to nedařilo, tak jsem se prozatím spokojil s restartem celého zařízení. Výsledný kód tak vypadá takto:

from umqtt.simple import MQTTClient
from time import sleep
from machine import Pin, I2C
from time import sleep
import ubinascii
import BME280
 
 
 
CLIENT_NAME = ubinascii.hexlify(machine.unique_id())
BROKER_ADDR = '192.168.1.120'
 
 
print(CLIENT_NAME)
 
 
# ESP8266 - Pin assignment
i2c = I2C(scl=Pin(5), sda=Pin(4), freq=10000)
 
 
def connect_and_subscribe():
  mqttc = MQTTClient(CLIENT_NAME, BROKER_ADDR, keepalive=60)
  mqttc.connect()
  return mqttc
 
def restart_and_reconnect():
  print('Failed to connect to MQTT broker. Reconnecting...')
  sleep(10)
  machine.reset()
 
 
try:
  mqttc = connect_and_subscribe()
except OSError as e:
  restart_and_reconnect()
 
 
BTN_TOPIC = b'dum/pracovna/svetelnost'
 
 
while True:
  bme = BME280.BME280(i2c=i2c)
  temp = bme.temperature
  hum = bme.humidity
  pres = bme.pressure
  print('Temperature: ', temp , ' hum: ', hum )
 
  try:
    mqttc.publish( BTN_TOPIC, str('temp:'+ temp + ', hum:' + hum + ', pres: ' + pres).encode() )
  except OSError as e:
    restart_and_reconnect()
 
  sleep(5)

Nejprve jsem musel přidat proměné s uživatelským jménem a heslem:

USER = b'majordomus'
PASSWORD = b'supersecretpassword'

A poté upravit připojení tak, aby bralo proměnné v potaz:

mqttc = MQTTClient(CLIENT_NAME, BROKER_ADDR, 1883, USER, PASSWORD, keepalive=60)

V provozu se mi ukázalo, že když dojde k přerušení spojení s MQTT serverem, tak mi nezbyde nic jiného, než zařízení fyzicky resetovat. Což není zrovna příjemný počin - zejména, pokud budu mít více takových zařízení. Hledal jsem způsob, jak kontrolovat, zda nedošlo k přerušení spojení. Protože výjimky pro spuštění restart_and_reconnect nebyla v mém případě spuštěna.

Proto jsem vytvořil funkci, která kontroluje, zda je připojení aktivní. V rámci funkce posílám testovací zprávu na mqtt servrer. Podmínkou je, že řeším Quality Of Service = 1, tedy čekám na odpověď ze serveru, zda byla zpráva opravdu doručena. Pokud nebyla, vyvolá se výjimka.

def is_connected(mqttc):
  try:
    mqttc.publish(b"connection_test", b"test", qos=1)
    return True
  except OSError:
    return False

Warning

Edit 2.1.2024: Nakonec se ukázalo, že ani toto ošetření nefunguje. Zařízení se prostě po restartu MQTT serveru nebo Wi-Fi sítě nepřipojí. A co ještě hůř - do 14 dnů od spuštění se náhodně odpojí - aniž by došlo k výpadku na síti. Samozřejmě může dojít k mikrovýpadku, který ani nezaznamenám a to může být příčina.

Proto jsem použití MicroPython přehodnotil. Vede mě k tomu víc důvodů:

 • softwarová podpora - je mnoho kódu v C pro Arduino, ale málo pro MicroPython. Pro další vzdělávání je to problém. Navíc u MicroPythonu se musí využívat knihovny, které jsou nějak minimalizované. Proto kód pro Micropython není jednoduše přenesitelný na Python a naopak, jak jsem si mylně sliboval.
 • výkon/rychlost - program zkompilovaný pro C++ mi přijde, že se připojuje rychleji k síti a MQTT
 • bezpečnost použití - kód v C je kompilovaný. Takže když někdo přijde k zařízení s esp8266, nebude mít jednoduché vyčíst hesla k Wi-Fi, certifikát atp. Kdežto při použití Micro Pythonu to bude velmi jednoduché. Stačí zařízení na chvíli připojit k USB portu a program a certifikát v otevřené podobě.
 • od C++ očekávám větší stabilitu - co se týče čipu esp8266

Proto jsem myšlenku použití Micro Pythonu pro moje účely opustil a raději si napíšu program v C++. V rámci stránky připojuji i kód v C++ pro esp8266.

from umqtt.simple import MQTTClient
from time import sleep
from machine import Pin, I2C
from time import sleep
import ubinascii
import BME280
import ujson
 
 
CLIENT_NAME = ubinascii.hexlify(machine.unique_id())
BROKER_ADDR = '192.168.1.20'
USER    = b'majordomus'
PASSWORD  = b'MQTTuserPassword'
MQTT_TOPIC = b'dum/sensor/bme280'
 
 
 
with open("key.der", 'rb') as f:
      key = f.read()
 
with open("cert.der", 'rb') as f:
      cert = f.read()
 
 
ssl_params = dict()
ssl_params["cert"] = cert
ssl_params["key"] = key
 
 
print(CLIENT_NAME)
 
 
# ESP8266 - Pin assignment
i2c = I2C(scl=Pin(5), sda=Pin(4), freq=10000)
 
 
 
def connect_and_subscribe():
  mqttc = MQTTClient(CLIENT_NAME, BROKER_ADDR, 8883, USER, PASSWORD, ssl=True, ssl_params=ssl_params, keepalive=60)
  mqttc.connect()
  return mqttc
 
def restart_and_reconnect():
  print('Failed to connect to MQTT broker. Reconnecting...')
  sleep(10)
  # Místo resetování ESP8266 zkuste znovu navázat spojení s MQTT serverem
  try:
    mqttc = connect_and_subscribe()
  except OSError as e:
    restart_and_reconnect()
    # alternativou je reset celého zařízení
    #machine.reset()
 
 
def is_connected(mqttc):
  try:
    mqttc.publish(b"connection_test", b"test", qos=1)
    return True
  except OSError:
    return False
 
 
try:
  mqttc = connect_and_subscribe()
except OSError as e:
  restart_and_reconnect()
 
 
 
while True:
  bme = BME280.BME280(i2c=i2c)
 
  data = {}
  data['temperature'] = bme.temperature
  data['humidity'] = bme.humidity
  data['pressure'] = bme.pressure
 
 
  if not is_connected(mqttc):
    restart_and_reconnect()
 
 
  print(ujson.dumps(data))
 
  try:
    mqttc.publish( MQTT_TOPIC, str(ujson.dumps(data)).encode() )
  except OSError as e:
    restart_and_reconnect()
 
  sleep(5)

I když jsem začal stránku s tím, že budu používat MicroPython, přešel jsem kvůli stabilitě a dalším důvodům k C++. Co se týče certifikátů, tak řešení s certifikáty je popsáno na stránce Self signed certificate. A tady už je kód v C++ pro ESP8266 kmpilovaný v Arduino IDE:

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#include <ArduinoJson.h>
 
#include "client_crt.h" // client certificate
#include "client_key.h" // client key
 
 
 
const char* WiFiName = "IOT-WiFi";
const char* WiFiPassword = "supersecretpassword";
 
 
// MQTT connection
const char* clientName = "thermometer";
const char* mqttBroker = "192.168.0.120";
const int mqttPort = 8883;
const char* mqttUser = "user";
const char* mqttPassword = "supersecretpassword";
const char* mqttTopic = "/sensor/bme280";
 
Adafruit_BME280 bme;
 
 
 
WiFiClientSecure espClient;
PubSubClient mqttClient(espClient);
 
 
 
 
void setupWiFi() {
 
 
 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.begin(WiFiName, WiFiPassword);
 
 // connect to WiFi
 Serial.print("Connecting to WiFi...");
 
 // wait for connecting to the server
 // during this waiting it will write dot to serial link
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 
 // write new line, Wi-Fi network and IP address of connection
 Serial.println("");
 Serial.print("Connected to WiFi ");
 Serial.println(WiFiName);
 Serial.print("IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 
 WiFi.setAutoReconnect(true);
 WiFi.persistent(true);
 
}
 
 
void reconnectMQTT() {
 
 int retryCount = 0;
 
 while (!mqttClient.connected()) {
 
  Serial.println("Attempting to connect to MQTT server...");
 
  // SSL/TLS certificate and key settings
  // The BearSSL::X509List and BearSSL::PrivateKey objects must be in scope (alive)
  // for the duration of their usage by espClient. If these objects are defined
  // within a separate function and used here, they will be destroyed when that 
  // function exits, leading to undefined behavior and potential device resets.
  // A solution to this is to declare them as global variables if they need to 
  // be used across multiple functions.
  BearSSL::X509List cert(cert_der, cert_der_len);
  BearSSL::PrivateKey key(key_der, key_der_len);
 
 
 
  espClient.setInsecure();
  espClient.setClientRSACert(&cert, &key); // Setting the client's cert and key
 
  mqttClient.setServer(mqttBroker, mqttPort);
 
 
  if (mqttClient.connect(clientName, mqttUser, mqttPassword)) {
 
   Serial.println("Connected to MQTT");
 
  } else {
   Serial.print("Failed, rc=");
   Serial.print(mqttClient.state());
   Serial.println(" trying again in 5 seconds");
   delay(5000); // 5-second delay between attempts
 
   retryCount++;
 
   if (retryCount > 5) { // Restart the ESP if it fails to connect 5 times
    //ESP.restart();
   }
 
  }
 }
 
}
 
 
 
void setup() {
 
 
 // put your setup code here, to run once:
 
 
 // start communication on serial line
 Serial.begin(9600);
 
 
 // Inicializace BME280
 if (!bme.begin(0x76)) { // BME280 I2C sensor address
  Serial.println("Nepodařilo se najít senzor BME280!");
  while (1);
 }
 
 setupWiFi();
 
 reconnectMQTT();
 
}
 
 
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 
 if (!mqttClient.connected()) {
  reconnectMQTT();
 }
 mqttClient.loop();
 
 
 // send message each 5 sec
 static unsigned long lastMsg = 0;
 unsigned long now = millis();
 
 if (now - lastMsg > 5000) {
  lastMsg = now;
 
  // read data from BME280
  float humidity = bme.readHumidity();
  float temperature = bme.readTemperature();
  float pressure = bme.readPressure() / 100.0F;
 
 
  // Vytvoření JSON objektu
  StaticJsonDocument<200> doc;
 
  doc["humidity"] = humidity;
  doc["temperature"] = temperature;
  doc["pressure"] = pressure;
 
  // Serializace JSON objektu do řetězce
  char jsonBuffer[200];
  serializeJson(doc, jsonBuffer);
 
  // Odeslání JSON řetězce na MQTT server
  mqttClient.publish(mqttTopic, jsonBuffer);
 
 }
 
 
}

Warning

Ještě jsem se poučil s MQTT s pojmenováním zařízení. Protože jsem měl už zařízení se stejným názvem thermometer na síti, tak se mi zařízení neustále odpojovalo od MQTT. Přejmenování zařízení problém vyřešilo.

 • it/iot/esp8266/vyroba-wifi-teplomeru.txt
 • Poslední úprava: 2024/01/02 18:17
 • autor: Petr Nosek