it:google:vyhledavani

Vyhledávání

 • Uvozovky (příklad: „Nokia 3110“) – vyhledá zadaný výraz v přesné shodě se zadáním – tedy v tom pořadí, v jakém jdou slova za sebou. Ignoruje například synonyma a stránky, kde jsou klíčová slova daleko od sebe.
 • Logické NEBO (příklad: Windows OR Linux) – do výsledků budou zahrnuty stránky, obsahující jedno, druhé, nebo obě zadaná klíčová slova. Místo operátoru OR lze použít také |.
 • Logické A (příklad: Windows AND problém) – mezi klíčovými slovy je vztah logického součinu (konjunkce), což znamená, že ve výsledcích se objeví jen stránky, obsahující obě požadovaná slova.
 • Mínus (příklad: Václav -Klaus) – znaménkem mínus před klíčovým slovem ho vyloučíte z vyhledávání. To znamená, že ve výsledcích uvidíte stránky, které obsahují první, ale neobsahují druhé slovo. V našem příkladu tedy budou zobrazeny stránky se slovem Václav, ovšem neobsahující slovo Klaus. Kromě znaku mínus lze také využít výraz NOT.
 • Hvězdička (příklad: Microsoft * Windows) – hvězdička funguje jako Žolík, tedy nahrazuje jedno nebo více slov. Ve výsledcích se tedy objeví všechny stránky, jež mezi zadanými klíčovými slovy mají libovolná slova nebo věty.
 • Závorky (příklad: (pie OR oreo) android) – závorky použijete pro práci s logickými výrazy AND a OR. Určujete tím prioritu – při vyhledávání se jako první používá výraz ze závorek, teprve poté se bere ohled na další zadání.
 • Dvě tečky (příklad: MWC 2010..2015) – dvě tečky zastupují číselnou řadu. V tomto případě by se ve výsledcích vyhledávání měly objevit stránky, obsahující zkratku MWC a číslo 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, nebo 2015.
 • Stránky z archivu (příklad: cache:zive.cz) – zobrazí stránku z vyrovnávací paměti vyhledávače Google pro zadanou adresu. Jedná se o snímek stránky v té podobě, jak se zobrazila při posledním indexování.
 • Hledání podle typu souboru (příklad: Kilián filetype:pdf) – omezuje výsledky pouze na určitý typ souboru, například PDF, DOCX, TXT, PPT a další. Hodí se, pokud víte, že požadovaná informace je v nějakém typu dokumentu. Užitečné je to třeba při hledání manuálů k různým produktům.
 • Vyhledávání v rámci webu (příklad: Taycan site:zive.cz) – vyhledává zadaný výraz pouze v rámci zadaného webu nebo domény. Je to šikovné například v situaci, kdy daný web nemá vlastní vyhledávač, případně pokud tento neposkytuje relevantní výsledky.
 • Podobné stránky (příklad: related:root.cz) – zobrazí weby, které se z pohledu Googlu nějakým způsobem (nejčastěji tematicky a obsahově) podobají zadané doméně.
 • Hledání v titulku (příklad: intitle:Tesla) – vyhledává pouze v titulku (názvu) webové stránky (tj. v textu, umístěném mezi značkami <title></title>). V některých případech lze předpokládat vyšší relevanci výsledků než u klasického vyhledávání.
 • Všechna slova v titulku (příklad: allintitle:tesla roadster) – stejně, jako příkaz intitle, i tento vyhledává pouze v titulcích stránek. Zobrazí však pouze ty, které v něm obsahují všechna zadaná slova.
 • Hledání v adrese (příklad: inurl:tesla nebo allinurl:tesla model s) – zobrazí jako výsledek jen ty stránky, v jejichž adrese se nachází zadané slovo nebo slova.
 • Hledání v textu stránky (příklad: intext:elektromobil či allintext:elektromobil pronájem) – ve výsledcích se zobrazí pouze stránky, jež ve svém obsahu mají zadaná slova. Na ostatní prvky, jako je adresa či titulek, není v tomto případě brán ohled.
 • Předpověď počasí (příklad: weather:praha) – zobrazí aktuální meteorologickou situaci a předpověď počasí na následujících 24 hodin, respektive týden pro zadané místo.
 • Cena akcií (příklad: stocks:goog) – ukáže aktuální stav a historický vývoj ceny akcií vybrané společnosti.
 • Zobrazení mapy (příklad map:kupeckého praha) – výsledkem je v tomto případě mapa (s odkazem na Mapy Google) zadaného místa.
 • Zpětné odkazy (příklad:link:zive.cz) – zobrazí stránky, které odkazují na zadanou doménu. Google tuto službu sice roku 2017 ukončil, ale stále ukazuje nějaké výsledky, které však pravděpodobně nejsou příliš přesné.

zdroj: https://www.zive.cz/clanky/tipy-pro-google-umi-mnohem-vic-nez-jen-vyhledavat-zkuste-nektere-figle

 • it/google/vyhledavani.txt
 • Poslední úprava: 2023/03/19 20:28
 • autor: Petr Nosek