it:google-spreadsheet-string-na-cislo

Google spreadsheet - převod textového řetězce na číslo

Zejména při importu nějakých dat z bankovnictví se mi naimportují částky s měnou a Google Spreadsheet to vyhodnotí jako řetězec. A pak je problém provádět nad textovým řetězcem matematické operace (sčítání atp.)

Vždycky se trápím s hledám vhodných funkcí - jako je převod textu na číslo a vždycky narazím na nějaký problém.

Osvědčilo se mi přidat nový sloupec a co něj vepsat vzorec, který z odkazované buňky vytvoří číslo, nad kterým lze provádět aritmetické operace.

=VALUE(REGEXREPLACE(B1;"[^[:digit:],*]"; ""))

čerpal jsem z toho zdroje: https://www.spreadsheetclass.com/extract-text-or-numbers-from-a-string-in-google-sheets/

  • it/google-spreadsheet-string-na-cislo.txt
  • Poslední úprava: 2022/11/09 19:14
  • autor: 127.0.0.1