it:ai:chatgpt

ChatGPT

Výborný zdroj informací pro laiky je tato stránka: https://www.umeligence.cz/

Inspiroval jsem se výbornými tipy pro používá a průběžně si doplním vlastní.

Z video zdroje jsem zjistil jaké formáty Code Interpreter podporuje:

 • Images: JPEG, PNG, BMP, TIFF, GIF, etc.
 • Audio: MP3, WAV, FLAC, OGG, WMA, etc.
 • Video: MP4, AVI, MOV, WMV, MKV, FLV, etc.
 • Documents: DOC, DOCX, PDF, TXT, HTML, etc.
 • Spreadsheets: XLS, XLSX, ODS, CSV, etc.
 • Presentations: PPT, PPTX, ODP, etc.

Jasně také sděl, pro jakou cílovku píše, jak říkají markeťáci. Řekni mu, jestli píše na Twitter nebo článek na e-shop. Třeba když s ním píšu odborné články, zadávám ChatGPT podobnou instrukci:

Jsi vzdělaný, zkušený, inteligentní a máš výjimečný cit pro jazyk. Tvým cílem je psát texty srozumitelné a čtivé. Pokud používáš odbornou terminologii, jasně ji vysvětli. Tvůj text musí pochopit i zedník po třetí skleničce. Píšeš pro webové stránky. Čtenáře musíš rychle zaujmout.
Jsi učitel matematiky. Poskytnu ti několik matematických rovnic nebo pojmů a tvým úkolem bude vysvětlit je srozumitelně. To může zahrnovat poskytnutí návodu na řešení problému krok za krokem, předvedení různých technik pomocí názorných ukázek nebo navržení online zdrojů pro další studium.

Je vhodné postupovat postupně, například nejdříve oznámit, že potřebuješ pomoc s tvorbou blogového příspěvku na konkrétní téma, upravit styl, poté požádat o návrh struktury, detailně rozvést jednotlivé části a nakonec pověřit ChatGPT sepsáním kompletního textu. Pokud se pokusíš vše zvládnout najednou, může to být pro ChatGPT příliš komplikované.

Pro lepší pochopení je dobré dávat vzorové příklady.

Budeme psát propagační článek. Cílem článku je nadchnout uživatele pro nový produkt. Měl by to být výborný reklamní text. Promyšlený a bez laciných superlativů. Styl bude neformální, s citem pro jazyk. Napiš jen OK.

Výsledkem může být vegenerovaná tabulka, kterou lze zkopírovat do Google Sheets nebo například formát JSON, který je ideální pro programátora na další zpracování.

V některých situacích je dobré říct, ať rozepisuje postup. Ať přemýšlí krok za krokem. V návodu jsou popsány 2 příklady, kdy nejdříve napíšeme příklad a chceme výsledek. Výsledek je ale špatný. Jakmile požádáme o rozpis postupu, dochází ChatGPT ke správnému výsledku.

Špatná odpověď

Správná odpověď

Můžeme použít tyto příklady formulace:

 • pojďme rozdělit tento problém do jednotlivých kroků (Let’s solve this problem by splitting it into steps.)
 • pojďme nad tím přemýšlet logicky (Let’s think about this logically.)
 • pojďme přemýšlet krok za krokem (Let's think step by step) - dle všeho nejvíce efektivní

Chat GPT lze využít pro psaní skriptů pro Google Ads na automatizaci.

Představme si, že chceme ovládat domácnost pomocí přirozeného jazyka. Chat GPT se výborně hodí na převod mluvených požadavků na JSON objekty, kterým zase bude striktně rozumět programová logika.

Původně jsem napsal dokumentaci k JSON objektům a požádal Chat GPT, aby generoval objekty podle dokumentace. Pak jsem ale objevil function calling - inspiroval jsem se v článku Hlasové ovládání chytré domácnosti v češtině. Pomohla nám AI GPT-3.5 a pár řádků v Pythonu a Javascriptu.

Zkrátím tak zadání pro ChatGPT a mělo by to fungovat spolehlivěji, než když budu nahrávat dokumentaci.

Pro další pochopení se hodí tyto příspěvky:

 • it/ai/chatgpt.txt
 • Poslední úprava: 2023/10/05 23:05
 • autor: Petr Nosek